Nieuws

Certificaat voor Minkema College voor begeleiding startende leraren

woensdag 5 juni 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Op 28 mei heeft het Minkema College in Woerden voor zijn begeleidingstraject voor startende leraren (BSL-traject) een certificaat behaald. Een auditpanel vanuit het project Begeleiding startende leraren – regio Utrecht beoordeelde of het Minkema College zijn begeleidingstraject goed op orde heeft. Het panel kwam unaniem tot de conclusie dat het Minkema College het BSL-certificaat ruimschoots verdient.

Bij het Minkema College volgen beginnende leraren de eerste drie jaren een traject waarin zij begeleid worden door ervaren docenten en coaches. De school is al jaren een academische opleidingsschool in samenwerking met de universiteit en hogeschool van Utrecht. Dit houdt o.a. in dat er ondersteuning is vanuit de vaksecties en het college studieovereenkomsten afsluit.

Niet alleen startende docenten, maar álle nieuwe docenten worden op het Minkema College begeleid, ongeacht hoeveel werkervaring ze hebben en of ze een bevoegdheid hebben.

Het audittraject
Gedurende het audittraject hebben schoolopleiders/begeleiders en schoolleiders van het Minkema College gewerkt aan de perfectionering van het BSL-beleid op de school. Tijdens de audit zélf hielden een aantal afgevaardigden een korte presentatie over het BSL-traject op school en beantwoordden zij vervolgens een aantal kritische vragen van het auditpanel. Van te voren had het panel zich verdiept in beleid, het programma en de opdrachten van het Minkema College aan de hand van het door de school aangeleverde materiaal.

“Al jaren zetten wij ons in voor een goede begeleiding van leraren. Voor ons is het begeleiden van nieuwe mensen onderdeel van goed personeelsbeleid. We zijn er natuurlijk zeer trots op dat we hiervoor nu een officieel certificaat hebben behaald”, aldus Arjan van der Wart, directeur Onderwijs.

Auditcriteria
Scholen die een meerjarig BSL-traject op hun school hebben gerealiseerd kunnen deelnemen aan auditbijeenkomsten, met als doel het behalen van een certificaat voor hun inductietraject. Er zijn een aantal auditcriteria waaraan het traject moet voldoen. Scholen kunnen hiervoor gebruik maken van een door het BSL-project ontwikkelde schrijfwijzer of passen hun eigen beleidsstuk aan op de voorwaarden die voor de certificering worden gesteld. De auditcriteria gaan over:
  • Een actueel beleidsstuk
  • Meerjarig uitgewerkt begeleidingsplan
  • Borging en duurzaamheid BSL in de school

Inspiratie
Op het congres ‘Van ambities naar échte impact’ presenteerde het landelijke project Begeleiding Startende Leraren (BSL) het boek ‘We zijn begonnen!’. Een bundeling van mooie praktijkvoorbeelden van BSL, interviews met betrokkenen en randvoorwaarden voor het doen slagen van de begeleiding van startende leraren.

Meer informatie
Bronnen: