Nieuws

Challenge werkdrukvermindering bij docenten

dinsdag 1 december 2020 | Veilig en vitaal werken

Ruim 90% van de docenten in het voortgezet onderwijs is (zeer)tevreden over hun baan. Gelijktijdig ervaren ze een bovengemiddelde werkdruk in vergelijking tot andere beroepen. OCW is in samenwerking met StartHubs op zoek naar innovatieve ideeën, concepten of producten die werkdruk verminderen. Heeft u een oplossing waarmee de werkdruk in het voortgezet onderwijs kan worden aangepakt?

Waar zijn ze naar op zoek?
Naar oplossingen, concepten, diensten en/of producten die een (deel)oplossing vormen voor het verminderen van de ervaren werkdruk van docenten in het voortgezet onderwijs (vo). De oplossing moet -in principe- geschikt zijn voor elke vo-school. Denk hierbij aan (voor het onderwijsveld) vernieuwende concepten met een duidelijke visie. In die visie is onderbouwd wat de oorzaken zijn van de werkdruk en hoe die worden aangepakt.  

Naast het aandragen van een goede oplossing, moet in de aanvraag worden aangegeven welke school bereid is om mee te doen aan de ‘proeftuin’ pilot. Deze school moet zelf gevonden worden. Indien de school van plan is bij de pilot ook eigen middelen in te zetten kan dit uiteraard. Deze challenge richt zich alleen op de pilotfase. Het vervolgtraject zal zelfstandig plaatsvinden.

Doelgroep
De oplossingen kunnen zich richten op verschillende doelgroepen: zoals de docenten zelf, teamleiders, schoolleiding, of andere groepen die nog niet in beeld zijn.

Samengevat de zoektocht naar oplossingen die:

  • De (ervaren) werkdruk van docenten in het voortgezet onderwijs (vo) verminderen
  • Onderbouwd zijn met een visie, waarin de aard van de werkdruk is beschreven en u laat zien dat uw oplossing effectief is
  • Gelinkt zijn aan een school die bereid is om aan de pilot deel te nemen
  • Breed inzetbaar in de sector zijn
  • Een realistische business case hebben

Wilt u meedoen?
Meer informatie over deze challenge vindt u op de StartHubs website.