Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Circulaire Carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt

maandag 14 november 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Het lerarentekort in het technisch beroepsonderwijs zorgt er mede voor dat het aanbod technisch geschoolden achter blijft bij de behoefte van de maatschappij. In het plan 'Circulaire Carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt'* wordt voorgesteld carrièrepaden van leraren circulair te maken; meer flexibeler en hybride. Je bent niet alleen leraar voor de rest van je leven, maar combineert dit met een carrière in het bedrijfsleven of onderzoek. Je beweegt je tussen deze werelden of je combineert het in een duobaan. Fontys Hogescholen begint met drie pilots in Zuid-Nederland om het idee in de praktijk uit te werken.

Fontys ontwikkelt samen met andere stakeholders in de regio drie Field Labs. Met deze drie pilots geven ze het idee van circulaire carrières in de praktijk vorm.

Zo is er een pilot waarbij één bedrijf zal worden gekoppeld aan één onderwijsinstelling. Twee docenten maken hierbij de overstap naar het bedrijfsleven, via een stage, later eventueel gevolgd door een definitieve overstap. Andersom maken een of meer werknemers van het bedrijf de overstap naar de onderwijsinstelling. De pilot is bewust klein van opzet, praktisch en goed te overzien. Zo krijgen ze meteen ook goed zicht op eventuele hobbels in het proces.

Tweede pilot is de Academie voor Leraren Bètatechniek. Deze gaat maatwerk bieden voor mensen die, al dan niet fulltime, vanuit het bedrijfsleven de stap naar het onderwijs willen zetten.

De derde pilot richt zich op het strategisch HR-beleid van scholen. Een aantal scholen in de regio gaat het idee van circulaire carrières en hybride banen vertalen naar hun loopbaanbeleid.

Lees een interview met Nienke Meijer, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen (een van de opstellers van het plan).

* Het plan "Circulaire Carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt" is opgesteld door een groep ‘Omdenkers’ in opdracht van de minister Bussemaker en minister Kamp.