Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Controles Inspectie SZW

dinsdag 13 september 2016 | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

In de periode van 1 augustus 2016 tot 1 februari 2017 kan uw school bezoek krijgen van de Inspectie van SZW (I-SZW). De inspecteurs van I-SWZ zullen dan vooral kijken of uw school voldoende doet om psychosociale arbeidsbelasting bij werknemers te voorkomen. Met de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst Gedrag kunt u zich voorbereiden op een eventueel bezoek.

Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. Werkstress kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, en agressie en geweld. Of een combinatie daarvan. Volgens de Arbowet zijn alle werkgevers verplicht om deze zaken aan te pakken. De Inspectie SZW zal de komende periode controleren of scholen genoeg doen tegen werkstress bij werknemers. Scholen zijn met een aankondigingsbrief geïnformeerd over deze aanstaande controles.

Bereid u voor op een bezoek
Bereid uw organisatie voor op een eventueel bezoek met de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst Gedrag van I-SZW. Met 3 zelfinspecties checkt u zelf of uw organisatie voldoende doet tegen werkstress. U kijkt als het ware door de bril van de inspecteur naar uw eigen organisatie. Als blijkt dat u méér moet doen om werkstress bij uw medewerkers te voorkomen, krijgt u een handige actiepuntenlijst. Verder vindt u er informatiebronnen en hulpmiddelen om te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie en agressie en geweld tegen te gaan.

Afspraken in het voortgezet onderwijs
Wilt u meer weten over de afspraken die werknemers- en werkgeversorganisaties in het voorgezet onderwijs met elkaar hebben gemaakt over werkstress en agressie en onveiligheid? De Inspectie SZW gebruikt de afgesproken minimumeisen bij hun controles. Bekijk ze hier.