Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Daling burn-outklachten in onderwijs

dinsdag 7 juni 2016 | Veilig, gezond & vitaal werken

Burn-outklachten in het onderwijs zijn afgelopen jaar flink gedaald. Desondanks blijft het onderwijs koploper bij burn-out ten opzichte van andere beroepen. Dit blijkt uit de onlangs verschenen Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 van TNO en CBS.

In de NEA over 2014 gaf nog 21 procent van de werknemers in het onderwijs aan dat zij last hadden van burn-out verschijnselen. In de onlangs verschenen nieuwe meting NEA 2015 is dat gedaald naar 18 procent. Met de daling zit onderwijs weer op het niveau van 2011, al zijn door een andere manier van enquêteren de uitslagen van voor 2014 niet helemaal goed vergelijkbaar met die van 2014 en later. Hoe dan ook, ten opzichte van de jarenlange stijging, is er nu sprake van een serieuze daling. Wel blijft onderwijs ver boven het gemiddelde van alle werknemers uitsteken.

   2011  2012 2013   2014  2015
 Alle werknemers  13%  13%  12%  14%  13%
 Onderwijs  18%   19%  19%   21%  18%
  Bron: TNO/CBS NEA 2011/2015

Daling ook in voortgezet onderwijs?
Of dit beeld ook geldt voor het voortgezet onderwijs zal in het najaar blijken. Op verzoek van Voion splitst TNO de resultaten van de NEA 2015 uit voor het voortgezet onderwijs. De resultaten hiervan zal Voion in het najaar van 2016 publiceren. Bij de uitsplitsing worden de volgende zaken met elkaar vergeleken:
-Het gehele onderwijs met alle sectoren;
-Het voortgezet onderwijs met het overige onderwijs;
-Docenten in het vo met al het niet onderwijzend personeel in het vo.

Verklaringen voor daling
“We zien die daling in meer sectoren, maar de afname bij onderwijs is duidelijk groter”, zegt NEA-projectleider Wendela Hooftman. Op verzoek van het Onderwijsblad speurden de onderzoekers naar mogelijke verklaringen voor die daling. En die zijn er.

“Wij zien bijvoorbeeld dat het aandeel ouderen afneemt in de beroepsgroep, dat maakt uit. Ook is het aantal reorganisaties lager, een situatie die veel stress geeft. Het aandeel van mensen in het onderwijs dat zich zorgen maakt over hun baan, is ook flink gedaald.”

Welzijn
Al die factoren kunnen van invloed zijn op het welzijn van personeel. Maar in het onderwijs is meer aan de hand. Zo ziet Hooftman ook dat factoren die bijdragen tot de factor emotioneel zwaar werk gunstiger zijn geworden. “Onderwijspersoneel voelt zich vaker gesteund door de leidinggevende. We zien een behoorlijke stijging van het percentage mensen dat zegt nooit emotioneel betrokken te raken bij hun werk. Dat draagt sterk bij aan de afname van burn-outklachten.”

Overigens blijft het onderwijspersoneel koploper als het gaat om burn-out. De sector staat met 18 procent nog steeds bovenaan, op de voet gevolgd door de communicatieberoepen. Werken in de zorg zit met 14 procent substantieel lager. Ruim 17 procent van de mensen uit het onderwijs geeft in de arbeidsomstandigheden-enquête aan dat het werken met mensen – leerlingen – ze zwaar valt. In gezondheidszorg en welzijn ligt dat met 12 procent veel lager. Het minste stress kennen horeca en landbouw, daar ligt het percentage burn-outklachten op 11 procent.

Meer informatie 

Bron: www.aob.nl