Nieuws

Deelbevoegdheid halen via educatieve formule

dinsdag 10 december 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Met een universitair bachelordiploma en een certificaat van een educatieve module kun je bevoegd worden voor de onderbouw van vmbo-t, havo en vwo in een bepaald vak (beperkte tweedegraads bevoegdheid). Welk vak, dat is afhankelijk van de inhoud van de betreffende bacheloropleiding.

In de Regeling verwantschapstabel educatieve minor is te lezen welke bacheloropleidingen aan welke schoolvakken zijn gekoppeld (bijvoorbeeld: bachelor werktuigbouwkunde + educatieve module = beperkte tweedegraads bevoegdheid voor het vak natuurkunde). Door recente wijziging van deze verwantschapstabel, is het nu ook mogelijk om met een doctoraal de educatieve module te volgen en een bevoegdheid te behalen.

De examencommissie van de universiteit waar de educatieve module wordt gevolgd, bepaalt voor welk vak er dan een bevoegdheid gehaald kan worden. De educatieve module duurt een half jaar en is te volgen aan verschillende universiteiten. Er is bovendien subsidie voor aan te vragen.

Kijk op wordleraarinhetvo.nl voor een overzicht van alle mogelijkheden om leraar te worden.

Bron: Ministerie van OCW