Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Derde ronde Lerarenagenda open voor aanvragen

dinsdag 6 september 2016 | Loopbaan & professionalisering

Onderwijsprofessionals en (consortia van) onderwijsonderzoekers kunnen weer aanvragen indienen voor onderzoek in het kader van de Lerarenagenda 2013-20120. De deadline voor het indienen van een intentieverklaring is 29 september. De deadline voor het indienen van een volledige aanvraag is 13 oktober.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2013 de ‘Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil’ uitgebracht om zo de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen in de toekomst in beeld te brengen. Met de Lerarenagenda heeft de Nederlandse overheid een duidelijke richting aangegeven voor de wijze waarop leraren verder ondersteund kunnen worden in hun professionaliteit.
De Lerarenagenda bestaat uit zeven belangrijke thema’s gebaseerd op de chronologische loopbaan van leraren:
  1. Kwaliteit van aankomende studenten van lerarenopleidingen;
  2. Kwaliteit lerarenopleidingen;
  3. De routes naar het leraarschap;
  4. De beginnende leraar;
  5. De school als lerende organisatie;
  6. Bekwame en bevoegde leraren en
  7. Een sterk beroep.
Het ministerie van OCW stelt voor onderzoek in het kader van de Lerarenagenda budget beschikbaar en heeft het NRO verzocht om dit onderzoek uit te zetten. In 2014 en 2015 zijn in twee eerdere subsidierondes verschillende onderzoeken toegekend. Een overzicht van deze onderzoeken vindt u hier.

Drie thema’s

Er kan op drie thema’s worden ingediend:
  • Onderzoek naar de competenties van schoolleiders en het ontwikkelen ervan
  • Onderzoek naar het valideren en waarderen van formeel en informeel leren van docenten
  • Onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van Stichting LeerKRACHT
Per thema kan maximaal één aanvraag worden toegekend.

Budget
Voor elk van deze thema’s is een budget beschikbaar van maximaal 400.000 euro, voor onderzoek met een looptijd van maximaal 4 jaar.

Meer informatie