Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Doelgroepregister voor banenafspraak

woensdag 18 november 2015 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Mensen met een arbeidsbeperking die behoren tot de doelgroep van de banenafspraak worden opgenomen in een doelgroepregister. Werkgevers kunnen bij UWV, dat het register beheert, navragen of een (potentiële) werknemer is opgenomen in dit doelgroepregister. Op deze manier kan teleurstelling voorkomen worden.

Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:
  • mensen in de Wajong die kunnen werken;
  • mensen met een WSW-indicatie;
  • mensen met een WIW-baan;
  • mensen met een ID-baan;
  • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

UWV heeft de mensen in de Wajong, mensen met een Wsw-indicatie en de mensen met een Wiw en ID-baan in één keer opgenomen in het doelgroepregister. Ook leerlingen van de vso-/pro scholen en mbo-entree opleidingen zijn automatisch opgenomen in het doelgroepregister. De mensen uit de Participatiewet neemt UWV in het register op als UWV heeft beoordeeld dat zij tot de doelgroep horen. Het bestand wordt regelmatig geactualiseerd. Werkgevers die willen weten of een werknemer of sollicitant in het doelgroepregister is opgenomen, kunnen dit opvragen bij UWV via dit formulier. Vanaf eind 2015 kunnen werkgevers het register via een portal zelf raadplegen.

Beoordeling mensen uit Participatiewet
Gemeenten kunnen een aanvraag doen om mensen die onder de Participatiewet vallen, te laten beoordelen voor de banenafspaak. Ook de mensen zelf die onder de Participatiewet vallen en die menen dat zij vanwege een arbeidsbeperking in aanmerking komen voor de banenafspraak, kunnen een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen.

Banenafspraak
De sector vo heeft zich verplicht om voor 31 december 2015 315 banen van 25,5 verloonde uren aan werkgelegenheid te creëren voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2016 komen daar nog 370 banen bij. De afspraak is dat er in het voortgezet onderwijs eind 2018 1320 extra banen zijn gecreëerd. Deze verplichting komt voort uit het door het kabinet met sociale partners gesloten Sociaal Akkoord.

Meer informatie
Op onze website vindt u meer informatie over de banenafspraak. Ook vindt u hier een Kennisdocument met veelgestelde vragen over de banenafspraak en de quotumregeling.