Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

dinsdag 22 maart 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Op 1 januari jl. is de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Dit heeft o.a. gevolgen voor de beëindiging van het dienstverband. Indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en de werkgever wil de arbeidsovereenkomst beëindigen, is toestemming van het UWV nodig om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen of moet de kantonrechter worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Ook is dan een redelijke grond vereist om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen of te kunnen laten ontbinden. In overleg tussen werkgever en werknemer kan op grond van artikel 10.a.1 lid 3 onder c CAO VO de ontslagdatum telkens met maximaal een jaar worden opgeschort. Het voorgaande is dan niet van toepassing. Uiteraard heeft de werknemer ook de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Een transitievergoeding is niet verschuldigd indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, hetgeen in beide gevallen aan de orde is.