Detail Sfeer

Nieuws

Een goede start met de cursus Preventiemedewerker

dinsdag 14 september 2021 | Veilig en vitaal werken

De start van het nieuwe schooljaar is een goede gelegenheid om het veiligheids- en gezondheidsbeleid van uw school nog eens tegen het licht te houden. Bij de zorg voor goede leer- en werkomstandigheden, moet de werkgever zich laten ondersteunen door een of meerdere deskundige medewerkers, doorgaans aangeduid als ‘preventiemedewerkers’ (artikel 13 van de Arbowet). Om te zorgen dat uw preventiemedewerkers goed beslagen ten ijs komen, verzorgt Voion opnieuw (tweedaagse) cursussen voor preventiemedewerkers.

Deskundige ondersteuning
De preventiemedewerker is een ‘gewone’ medewerker met een extra taak. Hij biedt ondersteuning bij de zorg voor de veiligheid en gezondheid in school en draagt daarmee dus in belangrijke mate bij aan de basisvoorwaarde voor goed onderwijs. De P(G)MR heeft instemmingsrecht over de keuze van de persoon/personen van preventiemedewerker(s) en diens positionering in de organisatie. De werkgever kan dus niet zelfstandig een of meerdere werknemers aanwijzen die de taken van preventiemedewerker gaan uitvoeren, maar moet dit in overleg met de P(G)MR doen.

Taken van de preventiemedewerker
De minimale taken van de preventiemedewerker staan in de Arbowet omschreven (artikel 13, lid 7) en omvatten in ieder geval:

  • het (mede) uitvoeren en opstellen van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E);
  • het adviseren van - en nauw samenwerken met - de P(G)MR en de bedrijfsarts;
  • het uitvoeren van preventietaken (uit het plan van aanpak).

Daarnaast mag de werkgever de preventiemedewerker ook meer taken geven. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het bijhouden en registreren van bedrijfsongevallen;
  • het onderhouden van het contact met de arbodienst;
  • de functie van vertrouwenspersoon vervullen;
  • samenwerking met de bedrijfshulpverlening;
  • voorlichting geven over preventie aan collega’s.

Cursus preventiemedewerker
Laat uw preventiemedewerkers hun deskundigheid op peil brengen! Inschrijven kan via het aanmeldformulier in onze agenda.