Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Eerste aanvragen LerarenOntwikkelFonds toegekend

donderdag 3 december 2015 | Loopbaan & professionalisering

Een Topklas Robotica, Inrichten van een feedback-cultuur op je school, Vaardig naar de middelbare school en een uitdagend programma voor Pientere Kleuters: met deze en nog veel meer ideeën gaan leraren komend jaar aan de slag om hun onderwijs en het onderwijs op hun school te verbeteren. Leraren kunnen hun ideeën realiseren met behulp van het nieuwe LerarenOntwikkelFonds (LOF). In totaal krijgen 41 ideeën subsidie voor een totaalbedrag van ruim € 900.000. In 2016 vinden nog twee inschrijfrondes plaats: 10 februari en 9 mei zijn daarvoor de uiterste inzenddata.

Het LOF biedt leraren in het primair en voortgezet onderwijs de kans hun innovatieve ideeën voor betere onderwijs te realiseren. Voor de eerste ronde waren 118 plannen ingediend. De jury, bestaande uit acht leraren, heeft daaruit 41 ideeën geselecteerd. Arjan van der Meij, leraar en kwartiermaker voor Maker Education en voorzitter van de VO jury, is blij met het grote aantal inzendingen en onder de indruk van de kwaliteit van de 41 toegekende projectvoorstellen: “Wat is het prachtig om al die ideeën van collega’s te lezen en te constateren dat er onder leraren veel goede ideeën zijn om het onderwijs beter te maken, samen te werken en kennis te delen. Geweldig dat leraren dat allemaal zelf bedenken en zelf gaan doen.”

Helaas moest de jury ook constateren dat veel in potentie goede ideeën nog onvoldoende uitgewerkt waren om al geselecteerd te kunnen worden. Die leraren krijgen de kans om met behulp van een coach hun idee verder uit te werken. Bij de volgende ronde kunnen zij hun idee dan opnieuw indienen. Femke Cools, Leraar van het Jaar 2014 en voorzitter van de PO jury: “Het LOF is nog hartstikke nieuw. Leraren hadden maar een paar weken tijd om ideeën in te dienen en dat is meteen massaal gedaan. Logisch dat daar rijp en groen tussen zit en de jury niet alles kon honoreren. Ik verwacht echter dat de mooie en inspirerende ideeën die nu zijn afgewezen door middel van de aangeboden coaching goed aangescherpt kunnen worden, zodat ze de volgende juryronde wel kunnen worden geselecteerd.”

Een springplank voor bevlogen leraren
Het LerarenOntwikkelFonds biedt leraren budget, begeleiding en een podium om zelf te aan de slag te gaan en hun idee voor beter onderwijs op hun school (of scholen) te realiseren. Zo ontstaat een netwerk van leraren die met en van elkaar leren, leraren die zich bewust zijn van hun professionele ruimte en die ten volle benutten en die in hun eigen werkomgeving de veranderingen teweeg brengen die zij relevant vinden in het primaire proces. De schoolcultuur krijgt een vernieuwingsimpuls van onderop. Door ook schoolleiders intensief te betrekken bij de uitwerking van de ideeën krijgen leraren extra steun om hun plannen waar te maken. Juryvoorzitter Femke Cools : “Het is dankbaar werk om als jurylid de aanvragen te mogen honoreren. Er zitten goede, netwerkversterkende ideeën bij die er niet alleen voor zorgen dat het onderwijs verbetert en de aanvrager een leerproces doormaakt, maar dat ook collega’s in de school en vaak ook nog daarbuiten betrokken worden in het initiatief. Dat draagvlak is belangrijk binnen het LOF.”

Het LOF is tijdens het Lerarencongres op 7 oktober 2015 gelanceerd. Het programma is via de Onderwijscoöperatie opgezet door leraren en wordt ook door leraren uitgevoerd. Het fonds, met het bijbehorende programma is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een overzicht van de 41 geselecteerde plannen is te vinden op http://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/