Nieuws

Eigen regie over ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

dinsdag 18 juni 2019 | Veilig en vitaal werken

Werkgeversvereniging AWVN selecteerde vanuit de theorie en praktijk de tien belangrijkste adviezen om eigen regie op het gebied van ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid onder medewerkers te stimuleren. Organisaties stimuleren en faciliteren hun medewerkers steeds meer om zelf de regie te nemen in het kader van duurzame inzetbaarheid. Zo ook in het voortgezet onderwijs.

Begrip van belang
AWVN stelt dat het inzicht in het belang van eigen regie en zelfsturing ontbreekt. Werknemers hebben weliswaar niet altijd zicht op het belang van duurzame inzetbaarheid, zoals ook werkgevers niet altijd zicht hebben op het belang van een goede organisatie van het werk. Werkgevers moeten hun medewerkers beter informeren over hun belang van duurzaam functioneren en daarbij moeten zij goed de vertaalslag maken naar de aandacht voor het individu. Een individu-gerichte aanpak werkt. AWVN geeft de volgende tips:

  • Organiseer workshops met algemene informatie en aandacht voor het individu zodat medewerkers werken aan hun zelf inzicht en het stellen van doelen.
  • Maak coaches beschikbaar die 1:1 aan de slag gaan met medewerkers.
  • Informeer leidinggevenden uitvoerig over het belang en train deze groep in het voeren van gesprekken met medewerkers.

Leiderschap
Leiders hebben een belangrijke rol als het gaat om het stimuleren van eigen regie. Medewerkers zullen een aantal punten bij leiders willen zien en ervaren. Bijvoorbeeld voorbeeldgedrag, regie overnemen, reflectie en feedback.

(sociaal) Veilige en gezonde werkomgeving
Een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van persoonlijke leiderschap en duurzame inzetbaarheid is een (sociaal) veilige en gezonde werkomgeving. In een werkomgeving die hier niet aan voldoet, zullen medewerkers zich niet openstellen en bang zijn om hun wensen en loopbaanpaden te bespreken met hun werkgever. Tips hierbij:

  • Onderzoek systematische de werkbeleving
  • Zorg voor een open klimaat
  • Training leidinggevenden in het voeren van ‘goede gesprekken’


Meer informatie

  • Benieuwd naar de andere zeven adviezen van AWVN over het stimuleren van eigen regie op het gebied van ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid onder medewerkers? Bekijk de whitepaper.
  • Bekijk ook het dossier over duurzame inzetbaarheid van Voion.

Bron: www.awvn.nl