Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Einde Kandidatenpool tekortvakken

donderdag 11 januari 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Na een jaar de ‘Kandidatenpool tekortvakken’ op MeesterBaan te hebben gehad, stopt Voion met de pool. We hebben moeten concluderen dat te weinig kandidaten uit de pool daadwerkelijk via dit instrument als docent op een school aan het werk gingen. We willen graag op andere manieren blijven bijdragen aan het beperken van het lerarentekort.

Voion heeft met MeesterBaan de Kandidatenpool tekortvakken opgericht om extra leraren aan te trekken voor de tekortvakken en het makkelijker te maken voor (toekomstige) leraren en vo-scholen om elkaar te vinden en vacatures te vervullen. Uit de in november gehouden enquête onder vo-scholen blijkt dat drie kwart van de respondenten de Kandidatenpool een goed initiatief vindt en dat de meerderheid van de gebruikers tevreden is met (de verschillende aspecten van) de Kandidatenpool tekortvakken. Ondanks de positieve reacties van schoolbesturen en zij-instromers op het initiatief, bleken de daadwerkelijke plaatsingen van kandidaten uit de pool tegen te vallen.

De kandidaten uit de Kandidatenpool tekortvakken wordt de mogelijkheid geboden om hun profiel over te laten zetten naar de reguliere vacaturebank van MeesterBaan. Werkgevers met een (betaald) werkgeversaccount bij MeesterBaan, kunnen uiteraard van de reguliere vacaturebank gebruik blijven maken.

Nieuwe activiteiten
Uit de enquête onder vo-scholen bleek ook dat er behoefte is aan begeleidingstrajecten om van on(der)bevoegden geschikte leraren te maken. In 2018 worden door Voion nieuwe activiteiten ontwikkeld om onder andere zij-instromers middels regionale ‘oriëntatiecursussen’ en ‘cursussen op maat’ voor te bereiden op werken in het onderwijs. Kortom, initiatieven die moeten zorgen voor voldoende gemotiveerde kandidaten die (indien nodig) met de juiste begeleiding en opleiding geschikt zullen zijn om een vacature in te vullen op uw school.

Verder wordt door Voion de regionale samenwerking van de aanpak van het lerarentekort gestimuleerd. Zo is er de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort en wil Voion matchingsbijeenkomsten en regionale gesprekken organiseren samen met schoolbesturen  en lerarenopleidingen. Daarnaast is Voion betrokken bij maatwerkprojecten om zij-instroom vanuit het bedrijfsleven in het voortgezet onderwijs op te zetten. Houdt u daarvoor onze website www.voion.nl in de gaten!