Nieuws

Enthousiasme, energie en onverwachte hobbels

woensdag 20 februari 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Tien projecten werken in het schooljaar 2018/2019, met cofinanciering van Voion, op regionaal niveau aan de aanpak van het lerarentekort. Ze krijgen ondersteuning via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. Nu het schooljaar al over de helft is, is het tijd stil te staan bij wat er tot nu toe is bereikt. Hoe verloopt het proces en wat zijn de belangrijkste leerpunten? De ervaringen werden enkele weken geleden gedeeld tijdens een gezamenlijke kennisdelingsbijeenkomst voor de projectleiders.

Een goed begin…
Na een korte introductie door Robert Hommen van Voion gingen de deelnemers in twee groepen aan de slag. In twee gespreksrondes spraken ze met elkaar over de totstandkoming van de projecten, de processen, leerpunten en succesfactoren. Na afloop van elke ronde gaf Marc van der Meer, hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt (leerstoel CAOP) een samenvatting en beknopte beschouwing. Marc: “In de meeste projecten zien we dezelfde uitdagingen terugkomen. Vaak hebben die te maken met gebrek aan loopvermogen – ofwel voldoende tijd en mankracht om aan het project te werken – en draagvlak bij de betrokken partijen. Het helpt om daar van tevoren al goed over na te denken. Dat begint bij het bedenken en schrijven van het projectplan: zorg dat de missie, visie en doelen duidelijk zijn, maak een goede planning en zorg voor een heldere taakverdeling. Wie benoem je bijvoorbeeld tot projectleider? Is dat een bestuurder of juist een ‘meewerkend voorman’? En wat verwacht je van de projectleider? Een goed doordacht plan zorgt ervoor dat iedereen weet waar hij aan toe is en maakt het makkelijker om naar een resultaat toe werken.”

Onverwachte hobbels
Toch is dat geen garantie voor succes, benadrukt Marc: “Het gaat hier om experimentele projecten. Dan kan en mag je niet verwachten dat alles meteen goed gaat. Kijk bijvoorbeeld naar de financiering. Bij een aantal projecten liep men tegen de vraag aan: wie gaat het opleidingstraject voor de (toekomstige) docent betalen? Is de eventuele nieuwe werkgever – dus de vo-school – hier verantwoordelijk voor, draait de deelnemer zelf (deels) voor de kosten op of kan het UWV bijdragen? Door met alle betrokken partijen in gesprek te gaan, lukte het in de meeste gevallen om tot een oplossing te komen.”

En zo komen alle projecten onderweg onverwachte hobbels tegen. Dat is niet erg. Succes is in de projecten namelijk niet direct te meten in het aantal nieuwe docenten voor de klas, maar meer in het opdoen van ervaringen. Het is daarom belangrijk om de ervaringen goed vast te leggen, om ervan te leren. Niet alleen als projectgroep, maar ook voor andere partijen die wellicht geïnteresseerd zijn. Sommige projecten, zoals Statushouders in het onderwijs, is namelijk prima in andere regio’s of zelfs landelijk te organiseren.

Netwerken inzetten
Naast een goede samenwerking is ook het optimaal gebruikmaken van bestaande netwerken een belangrijke succesfactor. De meeste lerarenopleidingen en vo-scholen werken al samen. Met elkaar, maar ook met gemeenten, UWV of andere partijen als het gaat om mobiliteit en het terugdringen van het lerarentekort. Het is natuurlijk ideaal als je voortborduurt op deze bestaande netwerken of als je mensen uit deze netwerken kunt vragen om advies of hulp. Of om jouw project te promoten. Een goed voorbeeld daarvan is het project ‘Docenten werven in het technisch domein’ van TechForce Rijnmond, waar het projectteam actief op zoek ging bij allerlei partijen en bedrijven in de technische sector om het project toe te lichten. Dat heeft enorm geholpen in het vinden van geschikte kandidaten.

Stof tot nadenken
Na de eindevaluatie aan het einde van het schooljaar zal blijken of de projecten een vervolg krijgen. Ook hiervoor is het belangrijk om alle ervaringen goed op papier te zetten. Dan kunnen de projectteams aan het einde van het traject een weloverwogen afweging maken of het project – ook zonder cofinanciering van Voion – doorgaat. En dan is de vraag: hoe ga je dat doen? Probeer je de nieuwe werkwijze in te passen in bestaande structuren of richt je er een nieuwe structuur voor in? En hoe bewaak je de kwaliteit en continuering? Kortom, de komende tijd is er nog genoeg stof om over na te denken. Dat beamen ook de deelnemers van deze bijeenkomst. Een van de deelnemers vertelt: “Marc heeft ons echt aan het denken gezet. Dat geldt trouwens ook voor de ervaringen van de andere projectleiders. Het was voor mij een eyeopener dat we allemaal tegen onverwachte zaken aanlopen, met name in het proces. Tegelijkertijd is iedereen razend enthousiast. Dat vond ik heel mooi om te zien. En het geeft weer nieuwe energie om actief verder te gaan met ons eigen project.”

Ook meedoen?
Wilt u in uw regio starten met een project, waarin schoolbesturen en lerarenopleidingen samenwerken om het lerarentekort terug te dringen? Dit jaar kunt u gebruik maken van de subsidieregeling regionale aanpak van OCW. Lees hier aan welke voorwaarden uw project moet voldoen. Aanmelden kan nog tot en met 31 augustus 2019.

Lees meer over de projecten die cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort>>