Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Expertisecentrum Veilige Publieke Taak gestopt

donderdag 14 januari 2016 | Veilig, gezond & vitaal werken

Met ingang van 1 januari 2016 is het expertisecentrum Veilige Publieke Taak, dat deel uitmaakte van het programma Veilige Publieke Taak, gestopt. Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak leverde van eind 2011 tot en met december 2015 een bijdrage aan het verminderen van agressie op het werk, door te informeren, inspireren en kennis te ontsluiten. Het expertisecentrum heeft alle inhoudelijke informatie overgedragen naar het programma Veilige Publieke Taak.

Op de website www.agressievrijwerk.nl vindt u alle informatie over hoe u agressie op de werkvloer zoveel mogelijk kunt voorkomen en wat u kunt doen in het geval er toch een incident plaats vindt. Daarnaast zijn de onderzoeken, instrumenten en goede praktijken te vinden die door het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van BZK en het Expertisecentrum VPT zijn ontwikkeld.