Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Extra budget voor stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort

dinsdag 16 januari 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Om meer initiatieven van schoolbesturen en lerarenopleidingen om het lerarentekort aan te pakken mogelijk te kunnen maken, heeft Voion het budget dat hiervoor beschikbaar is per 1 februari 2018 verruimd. Hierdoor is er nog plaats voor nieuwe projectplannen. Heeft u nog een goed idee om de onderwijsarbeidsmarkt in uw regio te versterken? Dien uw projectplan voor 1 februari 2018 in.

In 2017 waren er twee momenten voor schoolbesturen en lerarenopleidingen om hun plan te laten toetsen op kansrijkheid. Voion heeft hier 10 aanvragen voor ontvangen. Op basis van deze aanvragen en nog te verwachten extra aanvragen, heeft Voion besloten het budget dat hiervoor beschikbaar is te verruimen. Hierdoor kunnen dit jaar al meer projecten starten die helpen het lerarentekort in de regio terug te dringen.

Mogelijke projecten
Te denken valt aan aanpakken die zorgen voor extra instroom in de lerarenopleiding, bijvoorbeeld door imagoverbetering of het aansporen van nieuwe doelgroepen. Of projecten op regionaal niveau die de in-, door- en uitstroom op vo-scholen vergroten, bijvoorbeeld een plan voor een werving- en selectiebeleid gericht op zij-instromers of het inzetten van de stille reserve. Of een plan gericht op het bevorderen van de doorstroom en (regionale) mobiliteit.

Lees hier meer over de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs.
Wilt u een projectplan indienen? Maak dan gebruik van dit formulier en stuur uw aanvraag voor 1 februari a.s. naar Voion, t.a.v. Rob Hommen (e-mail: r.hommen@caop.nl). Het is eventueel mogelijk om op een later moment nog een aanvraag in te dienen. Neemt u hiervoor contact op met onze regioadviseurs.

Vragen?
De regioadviseurs van Voion denken graag met u mee. Heeft u een idee en wilt u die aan ons voorleggen of heeft u vragen over de regeling? Neemt u dan contact op met onze regioadviseurs.