Nieuws

Extra budget voor Subsidie Regionale aanpak lerarentekort

dinsdag 17 september 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Steeds meer besturen, lerarenopleidingen en andere partijen werken regionaal samen aan de aanpak van het lerarentekort. Op 31 augustus waren er 57 subsidieaanvragen ingediend voor de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort. Omdat het subsidiebedrag van €9 miljoen niet toereikend is voor alle ingediende aanvragen, is extra budget beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen de regio’s voortvarend aan de slag met de gezamenlijke aanpak van het lerarentekort. Dat schrijven Slob en Engelshoven in een kamerbrief over de aanpak van de tekorten in het onderwijs.

Voor de sector vo zijn 25 aanvragen ingediend. Op de onderstaande kaart is te zien vanuit welke regio’s samen wordt gewerkt aan de aanpak van het lerarentekort.  Door de ophoging van het budget kunnen alle regio’s, mits de aanvragen voldoen aan de voorwaarden, aan de slag. Voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is een apart budget voor de aanpak van het lerarentekort. De G4 ontvangen ook de komende twee jaar weer alle vier één miljoen euro per jaar voor de aanpak van de tekorten.

25 september a.s organiseert Voion een kennisdelingsbijeenkomst voor alle aanvragers in het vo en mbo om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Uiteraard ondersteunen ook de regio-adviseurs van Voion daarbij met hun kennis en ervaring met regionale aanpakken en onderwijsarbeidsmarktvraagstukken.

Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. De aanvraagtermijn voor deze regeling sloot op 31 augustus. Mogelijkheden voor een nieuwe tranche worden de komende periode nader uitgewerkt.

Ondersteuning
De regioadviseurs van Voion bieden ondersteuning bij het opbouwen van de regionale infrastructuur en het geven van inzicht in de regionale arbeidsmarktsituatie. Wilt u ondersteuning bij het initiëren van samenwerking in uw regio? Neem dan contact op met een van onze regioadviseurs.

Meer informatie:


Afbeelding ingediende aanvragen Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort VO
Afbeelding1 ingediende aanvragen vo 2019.jpg