Nieuws

Factsheet Regionale aanpak lerarentekort

woensdag 9 oktober 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De subsidie Regionale aanpak lerarentekort is bedoeld om regionale samenwerking te stimuleren bij de aanpak van het lerarentekort. Wilt u weten welke regio’s subsidieaanvragen hebben ingediend en waarvoor zij die subsidie willen gebruiken? In onze factsheet is deze en andere informatie in kaart gebracht.

In totaal zijn er door vo-schoolbesturen 25 aanvragen voor de subsidie regionale aanpak lerarentekort ingediend. Bij de grote meerderheid is samen met het mbo een aanvraag ingediend. Bij alle aanvragen zijn ook lerarenopleidingen betrokken. In de factsheet die Voion liet ontwikkelen zijn de gegevens overzichtelijk weergegeven.

Thema’s
Behalve cijfers en percentages staat in de factsheet ook een overzicht van de meest genoemde onderwerpen waarmee de aanvragers het lerarentekort in de regio willen aanpakken. De 6 actielijnen van het ministerie van OCW zijn ook terug te vinden in de ingediende plannen van het vo en mbo. Daarnaast beschrijven veel plannen ook activiteiten die zich vooral richten op regionale mobiliteit en intensivering van de samenwerking. In de factsheet is te zien in welke regio’s welke thema’s worden aangepakt.

>> Bekijk hier de factsheet Regionale aanpak lerarentekort

Meer informatie
Alle informatie over de subsidie Regionale aanpak lerarentekort en voorbeelden van regionale initiatieven vind je in ons kennisdossier Samenwerken aan arbeidsmarktvraagstukken.