Nieuws

Financials tonen interesse in overstap naar onderwijs

maandag 25 mei 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Het afgelopen jaar toonden ruim 1.500 bank- en verzekeringsmedewerkers interesse in een overstap naar het onderwijs. Dit is mede te danken aan een unieke samenwerking tussen het onderwijs en de financiële sector. Inmiddels hebben 418 financials verdere stappen gezet voor een eventuele overstap en hebben 49 financials al een baan in het onderwijs of zijn een opleiding gestart. Het daadwerkelijke aantal valt hoger uit, omdat niet ieder geval staat geregistreerd.

Het FD publiceerde zaterdag 16 mei hierover het artikel Bankiers voor de klas (inloggen verplicht)

Werving
Om de mogelijkheden onder de aandacht te brengen bij potentiële leraren en docenten, zijn contactpersonen van banken, verzekeraars, UWV, lerarenopleidingen en regionale loketten samengebracht onder landelijke coördinatie van Voion en het Arbeidsmarktplatform PO. Er is een informatiepakket opgesteld en er worden regionale en incompany informatiebijeenkomsten gegeven. Sinds februari dit jaar hebben al meer dan 400 belangstellenden uit de financiële sector de zelftest ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’ gemaakt.

Een kennismaking met het onderwijs helpt om erachter te komen of een overstap past bij de kandidaat. De training Zin in Lesgeven is zo’n voorbeeld. Deze is ontwikkeld door Hogeschool Windesheim en al eerder ingezet door ABN AMRO. Vanaf 2020 krijgen meer banken verzekeringsmedewerkers de mogelijkheid deze training te volgen. Er zijn al 50 aanmeldingen binnen voor het jaar 2020.

Matching en motivatie
Echter zijn er ook uitdagingen. De innerlijke motivatie van zij-instromers om over te stappen naar het onderwijs is essentieel. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de kandidaat er financieel op achteruitgaat. Maatwerk is een aandachtspunt bij de geboden opleidingen. Om bijvoorbeeld beter aan te sluiten op de startkwalificaties of het combineren van hert leraarschap met een andere baan. Lerarenopleidingen werken er had aan om de opleiding zo goed mogelijk in te richten.

Convenant Aan de slag voor de klas’
Het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ werd in februari 2019 getekend door de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het doel van de samenwerking is geïnteresseerde werknemers van banken en verzekeraars te begeleiden naar een baan in het onderwijs. Een bekend voorbeeld is de overstap van Merel van Vroonhoven, ex-bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In een promotievideo vertelt Merel meer over deze bijzondere overstap en haar ervaringen tot op heden.