Nieuws

Gebruik van verruimde ketenbepaling pas na aanpassing CAO VO

maandag 16 september 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt per 1 januari 2020 in werking. Een van de belangrijkste maatregelen uit de WAB is dat de opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het wettelijk mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar. Werkgevers kunnen pas gebruik maken van die verruimde ketenbepaling indien dit is verwerkt in de cao.

Totdat er een nieuwe cao gaat gelden, is de huidige CAO VO 2018/2019 van toepassing met een maximale termijn voor tijdelijke contracten van twee jaar, met uitzondering van de contracten met onbevoegde leraren en ISK.

Bepalingen opgenomen in de cao die voor de werknemer gunstiger zijn vergeleken met de wetswijziging, prevaleren boven de nieuwe bepalingen uit de wet. Dit is niet per definitie ten voordele van de werknemer maar is individueel afhankelijk. Dat is ook de reden dat de CAO VO eerst aangepast dient te worden voordat de werkgevers in het voortgezet onderwijs gebruik kunnen maken van de nieuwe regels voor de ketenregeling.

Bron: VO-raad