Detail Sfeer

Nieuws

Gedeeltelijke sluiting schoolgebouwen

woensdag 16 december 2020 | Veilig en vitaal werken

Vanaf 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021 zullen de schoolgebouwen in het (basis- en) voortgezet onderwijs voor bijna alle leerlingen dichtgaan. Dit heeft het kabinet besloten op 14 december jl.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen:

  • Leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, volgen het onderwijsprogramma op school.
  • Voorexamenleerlingen kunnen naar school voor de afname van schoolexamens.
  • Kwetsbare leerlingen komen naar school voor onderwijs of opvang. De school bepaalt – waar nodig samen met de gemeente - welke leerlingen in deze categorie vallen.
  • Beroepsgerichte lessen in het vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vinden op school plaats.

Deze uitzonderingen zorgen ervoor dat een deel van de leerlingen naar school blijft gaan. Scholen voor praktijkonderwijs en vso kunnen besluiten om volledig open te blijven voor al hun leerlingen. Het bevoegd gezag moet zo’n beslissing nemen.

Voor de leerlingen die onder bovenstaande uitzonderingen vallen, werknemers die op de school nodig zijn om onderwijs aan te kunnen bieden aan de uitgezonderde groepen leerlingen en voor leraren die ervoor kiezen om afstandsonderwijs te verzorgen vanuit de school, geldt onverminderd de coronanorm uit de Arbocatalogus-VO >>