Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Geen vervolg Vierslagleren-VO

woensdag 7 december 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Er kunnen geen nieuwe lerarenduo’s meer worden aangemeld voor Vierslagleren. Via Vierslagleren konden een startende en een ervaren leraar een eerste- of tweedegraads bevoegdheid halen in een van de tekortvakken. Het ministerie van OCW heeft besloten om deze subsidieregeling niet te verlengen.
 
In het schooljaar 2016-2017 zijn 184 leraren met Vierslagleren aan een opleiding voor een tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid in een tekortvak gestart. De meeste leraren hebben gekozen voor de opleiding wiskunde (81 deelnemers), andere vakken waar leraren voor hebben gekozen zijn o.a. Nederlands (37), Engels (19) en Natuurkunde (14). In totaal startten 108 leraren met een tweedegraads opleiding in een tekortvak, 76 leraren gaan hun eerstegraads bevoegdheid halen. De leraren die zijn gestart met Vierslagleren kunnen hun traject uiteraard gewoon afmaken.

Overzicht stimuleringsregelingen
Ook de subsidieperiode voor de trajecten Eerstdeklas en Onderwijstraineeship stopt in 2018, dat betekent dat de laatste lichting trainees dit jaar is gestart aan het traject. In samenwerking met de VSNU en de VO-raad wordt gewerkt aan een herziend en verbeterd traineeship in het project Trainees in het onderwijs, zie de website traineesinhetonderwijs.nl.

In het Overzicht stimuleringsregelingen in het voortgezet onderwijs staan de regelingen waar (aankomende) leraren op dit moment gebruik van kunnen maken.