Detail Sfeer

Nieuws

Gendi.nl is de opvolger van Gay&School

dinsdag 5 oktober 2021 | Veilig en vitaal werken

Stichting School & Veiligheid lanceert 5 oktober een nieuwe themawebsite over gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs. Gendi begint bij sociale veiligheid op school en trekt daarvoor zo veel mogelijk ‘uit de kast’ op het gebied van lhbti+ en genderdiversiteit: praktische Gendi-tips, lesmaterialen, ervaringsverhalen, eigen filmpjes, fotostrips en meer. Met Gendi.nl hebben schoolprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo alles bij de hand om met leerlingen te werken aan respect voor diversiteit.

De naam
In het Luganda betekent het woord gendi: ‘het gaat goed met mij’. Dat is precies wat elke leraar alle leerlingen toewenst, ongeacht hun diversiteit in gender, sekse en geaardheid. Maar Gendi is ook gewoon de afkorting van GENder- en seksuele DIversiteit.

Op een positieve manier aan de slag
Gendi is de opvolger van de 21-jarige Gay&School. Al in het jaar 2000 wilde het ministerie van OCW scholen ondersteunen om het schoolklimaat veiliger te maken voor lhbt-leerlingen. Sindsdien is hier veel kennis over opgedaan. Ook zijn de onderwijswetten in dit opzicht veranderd. Dat maakt dat ze nu veel beter weten hoe scholen en leraren hier op een positieve manier mee aan de slag kunnen en dat de inspectie hierop toeziet.

Voor burgerschapsonderwijs en sociale veiligheid
De eerste doelgroep van Gendi is de individuele docent. De verdiepende artikelen zullen (op termijn) ook als inspiratiebron dienen voor andere schoolprofessionals. De inhoud van de website hangt nauw samen met de onderwijswetgeving op het gebied van sociale veiligheid en burgerschapsvorming.