Nieuws

Gezocht: deelnemers voor onderzoek naar tekortvakken vo

woensdag 7 oktober 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het ministerie van OCW laat een onderzoek uitvoeren naar oorzaken en oplossingen voor de tekortvakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Latijn, Grieks, Nederlands, Frans en Duits) in het voortgezet onderwijs. Hiervoor zijn de onderzoekers van CAOP op zoek naar respondenten die willen deelnemen aan een zogenaamd Delphi-onderzoek.

In deze onderzoeksopzet geven de deelnemers op drie momenten in het najaar van 2020 via een digitaal formulier hun mening over knelpunten en oplossingen in de opleiding en loopbaanontwikkeling voor de bovengenoemde vakken. De onderzoekers delen de geanonimiseerde meningen, inzichten en andere opbrengsten uit de eerste ronde met alle deelnemers en vragen de deelnemers in een volgende ronde opnieuw om input. Op deze wijze maakt de methode gebruik van de gezamenlijke kennis van deelnemende collega-docenten, schooldirecteuren, sectieleiders, afdelingshoofden, bestuurders en beleidsmedewerkers.

Voor het onderzoek naar mogelijke oplossingen voor tekortvakken en of maatregelen die de vakspecifieke knelpunten kunnen verminderen of wegnemen, zijn de onderzoekers op zoek naar die collega-docenten, schooldirecteuren, sectieleiders, afdelingshoofden, bestuurders en beleidsmedewerkers.

Wilt u deelnemen  aan het onderzoek dan kunt u zich aanmelden bij Marleen Kools (m.kools@caop.nl). Ook als u eerst wat meer wilt weten over het onderzoek kunt u bij haar terecht. Het onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het CAOP in samenwerking met MOOZ Onderzoek.