Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Goede voorbeelden banenafspraak voortgezet onderwijs bijeengebracht

maandag 9 oktober 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Alhoewel de banenafspraak geen eenvoudige opgave is voor scholen, zijn er toch al veel succesvolle plaatsingen gerealiseerd. Het Ministerie van OCW en de VO-raad hebben een onderzoek laten uitvoeren bij goede praktijkvoorbeelden in het vo. Voion heeft zowel financieel als vanuit haar betrokkenheid bij de goede praktijken in de sector aan dit onderzoek bijgedragen. In het rapport Bekend maakt bemind en het Goede voorbeeldenboek worden 14 cases beschreven. Van deze plaatsingen kunnen we veel leren. Op www.voion.nl/banenafspraak vindt u daarom een overzicht van deze en andere goede voorbeelden van scholen en overige relevante informatie.

Hieronder hebben we alle voorbeelden en praktische informatie op een rijtje gezet:

Advies
Voion geeft schoolbesturen informatie en advies over de invulling van de banenafspraak. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Voion (Arjan van der Borst, tel 06 – 20542358) of stuur een e-mail naar a.vanderborst@caop.nl.