Nieuws

Gratis ondersteuning medezeggenschap

donderdag 5 april 2018 | Loopbaan en professionalisering

Medezeggenschapsraden kunnen bij het project Versterking medezeggenschap terecht voor gratis advies en begeleiding. De gratis ondersteuning kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het versterken van de positie van de medezeggenschapsraad in de organisatie, effectiever communiceren met de achterban of het werven van nieuwe MR-leden. 

Meer informatie en de voorwaarden. 

Over het project
Het project ‘Versterking medezeggenschap’ is een initiatief van de VO-raad, PO-Raad, LAKS, AVS, Ouders & Onderwijs, FvOv, VOO, CNV en AOb, om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Meer informatie vindt u op de website infowms.nl.