Nieuws

Grootste deel leerlingen en personeel voelt zich veilig op school

dinsdag 15 januari 2019 | Veilig en vitaal werken

In het voortgezet (speciaal) onderwijs voelt het grootste deel van zowel de leerlingen als de personeelsleden zich veilig op school.  Dat staat in de Veiligheidsmonitor 2018 die Onderwijsminister Arie Slob eind vorig jaar aan de Tweede Kamer stuurde.

Sinds 2006 wordt iedere twee jaar in opdracht van het ministerie van OCW de veiligheid op en rond scholen (po en vo) gemonitord. De monitor levert niet alleen een landelijk beeld, maar scholen krijgen ook op locatieniveau een rapportage om het eigen veiligheidsbeleid te toetsen.  

In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Slob: ‘Opnieuw blijkt dat voortdurende aandacht voor de veiligheid van leerlingen en personeel op school belangrijk is en resultaat oplevert.’

Steeds meer leidinggevenden geven aan dat er op hun school een expliciet veiligheidsbeleid en incidentenregistratie aanwezig zijn (69%), in 2010 was dit nog 55%. Het aantal schoollocaties waar zich een incident voordoet is voor sommige (typen) incidenten gestegen, voor andere juist gedaald.

Minder vaak gepest
Het percentage leerlingen dat zich veilig voelt op school is vanaf 2006 tot 2018 stabiel tussen de 93% en 97%. Leerlingen geven in 2018 aan minder vaak gepest te worden dan in 2016 en 2014 (5% versus 8% en 11%). Hier is een dalende trend zichtbaar.

Veiligheidsbeleving personeel stabiel
Van de personeelsleden voelt 90% zich veilig op school. Dit beeld is stabiel vanaf 2014, in de jaren daarvoor was het nog iets hoger. Geweld tegen personeelsleden neemt voor een aantal types geweld licht af, voor de overige types blijft het stabiel. Van de personeelsleden geeft 2% aan slachtoffer te zijn geweest van pesten. 

Sociale veiligheid LHBT
In vergelijking met 2016 is er in 2018 een lichte verbetering in de sociale acceptatie van LHBT-leerlingen en -leraren. Toch blijkt uit de monitor dat lesbische meisjes zich over het algemeen minder veilig op school voelen en vaker gepest worden dan niet-lesbische meisjes. Ook blijkt dat jongens minder tolerant tegenover LHBT zijn dan meisjes.

Ondersteuning voor voortgezet onderwijs
Wat kunnen leidinggevenden en personeelsleden doen om de school voor alle collega’s een veilige plek te maken? De Stichting School & Veiligheid en Voion zullen op basis van bewezen effectieve methoden een aanpak voor het voortgezet onderwijs ontwikkelen. In het digitale kennisdossier Sociale veiligheid op onze website vindt u informatie, onderzoeken, instrumenten, aanpakken en praktijkvoorbeelden om een veilige werk- en leeromgeving te creëren.

• Lees de Veiligheidsmonitor 2018
• Download 'Kamerbrief over Veiligheidsmonitor basis- en voortgezet onderwijs 2018'