Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Grote potentie voor lerarentekort onbenut door beperkte carrièrepaden

dinsdag 30 januari 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

40% van de niet-leraren zou in het onderwijs willen werken. Dat is een van de conclusies van nieuw onderzoek, uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Platform Bèta Techniek. Ook blijkt dat een breder loopbaanperspectief (binnen én buiten het onderwijs) het leraarschap aantrekkelijker maakt. Door circulaire carrières mogelijk te maken kan dit potentieel worden benut en het lerarentekort teruggedrongen. 

Aanleiding
Doordat er steeds meer jongeren kiezen voor het bètatechnische onderwijs, neemt het aantal openstaande vacatures voor bètadocenten toe en in 2020 zijn er zelfs 2.400 nieuwe techniekdocenten nodig. Platform Bèta Techniek is op zoek naar nieuwe doelgroepen en liet daarom dit onderzoek uitvoeren naar de beweegredenen van niet-leraren om wel of niet voor het onderwijs te kiezen.

Beweegredenen
Het animo blijkt verrassend groot: 40% van de niet-leraren wil in het onderwijs werken. Beatrice Boots, directeur PBT: “Uit het onderzoek blijkt dat een breder loopbaanperspectief (hybride werken, makkelijker doorstromen naar werk buiten het onderwijs en het onderwijs laagdrempelig uitproberen) en het makkelijker kunnen halen van een lesbevoegdheid de belangrijkste factoren zijn om deze doelgroep daadwerkelijk te laten kiezen voor het onderwijs.”

Circulaire carrières bieden kansen
Deze uitkomsten sluiten naadloos aan bij de adviezen en voorgestelde aanpak in het rapport Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt (2016): stel het individu centraal, bied aantrekkelijke leerroutes, maak uitdagende werkroutes mogelijk en creëer in samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven circulaire carrières. Circulaire carrières zijn loopbanen waarin mensen zich vanuit hun talent in verschillende werkomgevingen ontwikkelen. Dat gebeurt nu al regelmatig. Denk bijvoorbeeld aan de journalist die politiek adviseur wordt of een softwareontwikkelaar die ondernemer wordt. Het onderzoek laat zien dat deze visie juist ook voor het onderwijs kansen biedt.

Pilot (v)mbo docenten
De Techniekpactregio Zuidoost-Nederland pakte die uitdaging aan en testte de visie de afgelopen anderhalf jaar succesvol in de praktijk met een pilot voor (v)mbo docenten. Nienke Meijer, collegevoorzitter van Fontys Hogescholen en betrokken bij de pilot: “Het is een uitdaging om anders te kijken naar ontwikkelkansen voor individuen en bestaande systemen te vernieuwen. Het vraagt om innovatiekracht en samenwerking tussen scholen, bedrijven en overheden. De eerste resultaten laten zien dat een laagdrempelige introductie naar het leraarschap, meer loopbaanopties en individuele korte maatwerkroutes nieuwe doelgroepen aanspreken. Dus gaan we deze aanpak de komende jaren in samenwerking verder door ontwikkelen. Zo willen we nog meer enthousiaste en inspirerende docenten in het onderwijs verwelkomen. Onze toekomstige generatie verdient dit!”

De resultaten van het onderzoek staan beschreven in de publicatie Wie zijn de leraren van morgen?

Bron: Platform Bèta Techniek