Nieuws

Handboek huisvesting bewegingsonderwijs

dinsdag 19 maart 2019 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Tijdens de Dag van de Sportaccommodaties op 14 maart in Houten heeft Jorieke Steenaart (team onderwijs) namens de KVLO het nieuwe handboek huisvesting bewegingsonderwijs gepresenteerd. Het document is in samenwerking met betrokken partijen als VOION, de brancheleveranciers, ruimte-OK en WG7 uit de vakwereld gecreëerd.

Het handboek kan een impuls geven aan het goed bouwen en inrichten van zalen voor bewegingsonderwijs om zo kinderen en jongeren goed te kunnen leren bewegen in een gezonde, veilige en kwalitatieve sportaccommodatie.

Het document bevat normen en aanbevelingen voor de bouw, inrichting en het onderhoud. Belangrijke wetten, regelgeving en besluiten zijn gebundeld tot een handzame lijst voor diegenen die betrokken zijn bij de huisvesting van bewegingsonderwijs. Er is een deel waarin wordt ingegaan op het eigendom, de verantwoordelijkheden voor de zowel de eigenaar, de gemeente en de werkgever. Hoe zit het bijvoorbeeld met de inroostering van de uren bewegingsonderwijs? Wie is er verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhouden ervan? Allerlei zaken die van belang zijn bij het zorgdragen voor kwalitatief bewegingsonderwijs.

Het is belangrijk dat er met het bouwen en inrichten van sportaccommodaties goed wordt gekeken naar de grootste gebruiker van de zaal en dat is veelal het onderwijs. Daarom behartigt de KVLO ook op huisvestingsgebied de belangen van de docenten en vakleerkrachten lichamelijke opvoeding zodat zij in kwalitatieve, veilige en gezonde leer-en werkomgevingen werkzaam kunnen zijn. Met deze belangrijke randvoorwaarde kunnen zij iedere dag weer zorgdragen voor goed leren bewegen in en om de school! Dit lees je uiteraard terug in het nieuwe handboek huisvesting bewegingsonderwijs waarin de arbo kant meer belicht is.

Wil je meer weten over huisvesting bewegingsonderwijs? Heb je vragen over de huisvesting? Of wil je graag betrokken zijn bij het jaarlijks updaten van dit handboek? Mail met onderwijs@kvlo.nl