Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Handhaving wet DBA weer met een half jaar uitgesteld

dinsdag 20 juni 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opnieuw uitgesteld: nu tot 1 juli 2018. Dat betekent dat de Belastingdienst tot 1 juli 2018 geen boetes of naheffingen oplegt, ook al hebben ondernemer en opdrachtgever zich niet aan de regels gehouden.

Achtergrond
In mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd. De wet DBA moest een einde maken aan de zogeheten schijnzelfstandigheid; zzp'ers die in de praktijk geen zpp'er zijn maar een verkapte werknemer in dienst van de opdrachtgever. Na de invoering van de DBA ontstond grote onrust bij zowel zzp’ers als bedrijven. Ook in het onderwijs was men huiverig om contracten met zzp'ers aan te gaan aangezien het onduidelijk was of de afspraken voldeden aan de nieuwe wetgeving. Omdat de Belastingdienst daarnaast een grote achterstand had opgelopen bij het keuren van de modelcontracten, besloot Wiebes, staatssecretaris van Financiën, om de handhaving van de wet DBA op te schuiven.