Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Handreiking professioneel statuut voor leraren en docenten

dinsdag 6 februari 2018 | Loopbaan & professionalisering

Dit schooljaar gaan schoolleiding en leraren in gesprek over vorm en inhoud van een professioneel statuut. AOb, FvOv en CNV Onderwijs hebben gezamenlijk een handreiking opgesteld om docenten en leraren hierbij te ondersteunen.

In een professioneel statuut wordt de zeggenschap en autonomie van individuele leerkrachten geregeld, zodat zij de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden zonder dat de school op detailniveau bepaalt hoe zij hun werk uitvoeren. Met het Professioneel statuut spreken schoolleiding en leerkracht vertrouwen in elkaar uit.

In de handreiking komen onderwerpen aan de orde als:
  • Wat heb je als leraar/docent aan een statuut?
  • Welke afspraken kun je in het statuut opnemen?
  • Hoe kom je tot een goed statuut?
  • Wat kun je als leraar doen om ervoor te zorgen dat je een goed statuut krijgt?
  • Waar gaat het statuut niet over?
  • Het statuut en de medezeggenschapsraad/ondernemingsraad
Ook bevat de handreiking een stappenplan om tot een professioneel statuut te komen.

Meer informatie