Detail Sfeer

Nieuws

Handreiking voor uitvoering RVU

dinsdag 30 maart 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

In de praktijk leven veel vragen over de uitvoering van regelingen voor eerder uittreden (RVU’s). Het ministerie van SZW en de Stichting van de Arbeid hebben een handreiking uitgegeven die handvatten geeft om op een zorgvuldige en solide manier volgens de nieuwe regels RVU’s af te spreken en uit te voeren.

Deze handreiking is bedoeld voor werkgevers en werknemers die gebruik willen maken van de tijdelijke mogelijkheid om RVU’s af te spreken zonder RVU-heffing. Naast deze mogelijkheid die de Wet op de loonbelasting 1964 biedt, is het ook mogelijk voor samenwerkingsverbanden van sociale partners in sectoren om in de periode 2021 tot en met 2025 subsidie aan te vragen voor RVU’s.

Met ingang van 1 januari 2021 is er iets veranderd in de loonheffing dat belangrijke gevolgen heeft voor regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s). Tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 mogen werkgevers aan oudere werknemers, die 36 maanden of minder van hun AOW-leeftijd zijn verwijderd, uitkeringen uit hoofde van een RVU doen van ten hoogste € 1.847 per maand (bedrag 2021), zonder dat hierover een pseudo-eindheffing (hierna: RVU-heffing) hoeft te worden betaald. Het is voor het eerst sinds de introductie van de RVU-heffing ruim 15 jaar geleden dat werkgevers weer RVU’s kunnen aanbieden zonder dat die worden belast met 52% RVU-heffing.

Naar de handreiking >>