Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Handreiking voor vervroegde uittreding

maandag 28 januari 2019 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd die duidelijkheid schept over de vraag hoe u toetst of sprake is van een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De handreiking is gepubliceerd naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad.

In het arrest (ECLI:NL:HR:2018:958) oordeelde de Hoge Raad dat het bij de beoordeling of een regeling een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is, gaat om de objectieve voorwaarden en kenmerken van de regeling. Beweegredenen van de werkgever en de werknemer zijn hierbij niet relevant

In de handreiking wordt eerst het arrest kort besproken en vervolgens de gevolgen daarvan voor de praktijk. De handreiking is onder meer relevant bij de invoering van een generatiepactregeling waarbij (een nader bepaald deel van de) werknemers de mogelijkheid krijgt om minder te gaan werken met behoud van een deel van het loon en pensioenopbouw.

De handreiking vindt u op de site van de belastingdienst.