Nieuws

Heeft uw school nog geen professioneel statuut?

dinsdag 12 november 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Dit schooljaar geldt nog als implementatiefase voor het professioneel statuut. Heeft uw school er nog geen? Ga dan samen, bevoegd gezag en leraren, in gesprek over de zeggenschap van leraren.

Hoe gaat u op school het gesprek met elkaar aan over zaken waar de leraar (mede) verantwoordelijk voor is? Welke zeggenschap heeft de leraar bij beslissingen op school en bij de organisatie van zijn werk? Welke ondersteuning kan een leraar van de schoolleiding verwachten bij zijn professionele ontwikkeling? Gesprekken en gedachtewisselingen tussen leraren en schoolleiding helpen in het maken van keuzes hierin.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de concrete afspraken die uit deze gesprekken volgen, worden opgeschreven in het zogenaamde ‘professioneel statuut’. Iedere school is bij wet verplicht om zo’n statuut te hebben, en kan hiervoor zijn eigen vorm kiezen. De afspraken gaan over de manier waarop de professionele ruimte van de leraar op schoolniveau wordt uitgewerkt en gerespecteerd.

Het voeren van de dialoog hierover is een continu proces. Het professioneel statuut is dan ook geen doel op zich, het gaat er om dat schoolleiding en leraren hierover met elkaar praten en samen bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is.

Afspraken kunnen gaan over bijvoorbeeld:

  • Inspraak op de inhoud van de lesstof
  • Middelen die gebruikt worden voor de lessen
  • Hoe de lesstof wordt aangeboden
  • De pedagogisch didactische aanpak
  • Begeleiding van leerlingen
  • Contacten met ouders
  • Teamscholing/professionalisering

Infographic Professioneel statuut.jpg

Inspiratie nodig?
Bekijk dan het webinar ‘Invloed op je eigen werk, het professioneel statuut helpt daarbij’. Of lees de ervaringen, opgedane kennis, tips en eindproducten van de schoolbesturen die meegedaan hebben aan een pilot van Voion. 

Meer informatie