Nieuws

Herinspecties psychosociale arbeidsbelasting

vrijdag 11 januari 2019 | Veilig en vitaal werken

De Inspectie SZW voert het hele jaar 2019 herinspecties uit bij onderwijsorganisaties waar in 2017 of 2018 overtredingen zijn geconstateerd. Deze inspecties vallen onder het programma Psychosociale Arbeidsbelasting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De inspecteur neemt contact op met de onderwijsorganisaties na het verstrijken van de termijn uit de handhavingsbrief die een school ontving in 2017 of 2018. De organisaties die een bezoek kunnen verwachten, krijgen over de aankomende herinspecties een brief.

De Inspectie SZW acht het noodzakelijk dat de scholen de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting gestructureerd vorm geven om meer zicht te krijgen op de oorzaken en de effecten van de maatregelen. Voion publiceerde de handreiking Systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag. In dit stappenplan op basis van het 5w-model worden diverse instrumenten en diensten gepresenteerd in een cyclische aanpak.