Nieuws

High potentials voor de klas

dinsdag 6 november 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De regio West-Brabant heeft nu al een nijpend tekort aan docenten, vooral in de bètavakken. Naar verwachting loopt het tekort landelijk op tot zo’n 1200 fte in 2027! Hoogste tijd om nieuwe doelgroepen aan te boren. Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg slaan hiervoor de handen in elkaar.

“We hebben te maken met flinke tekorten, maar tegelijkertijd zit er ook nog veel potentieel”, vertelt Bart Habraken, projectleider en lerarenopleider team Bèta bij Fontys. “Uit onderzoek blijkt dat zo’n 40 procent van de Nederlandse beroepsbevolking die niet in het onderwijs werkzaam is, in beginsel een loopbaan in het onderwijs zou overwegen. Er is dus een brede doelgroep met een bèta-technische achtergrond die wel interesse heeft, zeker in een hybride opzet, maar die we nu nog niet bereiken.” Daarnaast ziet Bart ook nog veel mogelijkheden in het werven van leerlingen uit het voortgezet onderwijs. “Het gaat dan vooral om vwo-leerlingen en havoleerlingen met een N-profiel. Het is belangrijk om te investeren in het verbeteren van de beeldvorming van het lerarenberoep.”

Actief werven
Met het project ‘High potentials voor de klas’ wil de projectgroep beide doelgroepen warm maken voor een baan in het voortgezet onderwijs. Bart: “Daarvoor zoeken we actief bedrijven op en gaan we leerlingen benaderen op de betrokken vo-scholen. We streven ernaar in december de eerste intakegesprekken te voeren. Daarna volgen de high potentials gedurende een half jaar een begeleidingstraject, met onder andere workshops en coaching. De deelnemers uit het bedrijfsleven gaan verder een snuffelstage lopen op een van de deelnemende scholen  om het onderwijs zelf te ervaren. De leerlingen gaan een uurtje per week – onder begeleiding – lesgeven in de onderbouw van hun eigen school. “Natuurlijk hopen we dat de deelnemers er vervolgens voor kiezen om hun bevoegdheid te gaan behalen.”

Samen leren en elkaar stimuleren
Toch is dat niet het enige doel van het project. Bart legt uit: “Beide doelgroepen kunnen een belangrijke rol spelen in de vernieuwing van het onderwijs. De potentials uit het bedrijfsleven kijken er met een andere blik naar en kunnen zo bijdragen aan innovatief en loopbaangericht onderwijs. De leerlingen kunnen juist de mensen uit het bedrijfsleven inzicht geven in hoe zij de huidige leerlingen beter kunnen bereiken. Ook zouden de leerlingen zich voor hun profielwerkstuk kunnen laten begeleiden door de potentials uit het bedrijfsleven. Daarom organiseren we een aantal gezamenlijke bijeenkomsten voor alle potentials; om van elkaar te leren én om elkaar te stimuleren. En daar kunnen wij ook weer van leren, als lerarenopleiders en scholen.”

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs
Het project ‘High potentials voor de klas’ ontvangt cofinanciering vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. De regeling is bedoeld voor goede, regionaal georiënteerde initiatieven die samenwerking in de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bevorderen. De eerste projecten zijn toegekend in april 2018 en lopen tot einde schooljaar 2018/2019.