Nieuws

Hoe om te gaan met kankerverwekkende stoffen op school?

maandag 30 april 2018 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Voion raadt scholen het gebruik van stoffen die op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen staan af en adviseert deze te vervangen door andere, niet kankerverwekkende stoffen. Dit advies is na uitvoerig overleg met de NVON (Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen), de KVLO en sociale partners tot stand gekomen.

VO-scholen kunnen voor de practica voor de binaskvakken stoffen in huis hebben die gevaarlijk zijn voor de veiligheid en/of gezondheid. Bijvoorbeeld stoffen die op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen staan. Voor scholen is het niet altijd duidelijk hoe met deze stoffen om te gaan.

Volgens de Arbowet moet de werkgever gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen vervangen door andere ongevaarlijke of minder gevaarlijke stoffen. Zijn deze niet voorhanden, dan moet de werkgever in de RI&E de strikte noodzaak van het gebruik van die stof aangeven. Sociale partners kunnen echter niet met zekerheid zeggen of er in de context van het voortgezet onderwijs bij het onderwijskundig doel als het geven van een demonstratie of practicum sprake is van strikte noodzaak. Daarom raadt Voion het gebruik van stoffen die op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen staan af en adviseert deze te vervangen door andere, niet kankerverwekkende stoffen.

Meer informatie