Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Hoe wilt u het lerarentekort aanpakken in uw regio?

donderdag 14 september 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Heeft u een goed idee om het aantal en de kwaliteit van docenten voor de tekortvakken te vergroten? Voion gaat schoolbesturen en lerarenopleidingen faciliteren om regionale projecten te starten die helpen het lerarentekort in de regio terug te dringen en biedt hiervoor cofinanciering aan via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs.

Het voortgezet onderwijs heeft ook de komende jaren behoefte aan voldoende en kwalitatief goed geschoolde leraren. Door in de regio samen te werken aan het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken met lerarenopleidingen en eventueel gemeenten kan een specifiek op de regio toegesneden aanpak ontwikkeld worden. Te denken valt aan aanpakken die zorgen voor extra instroom in de lerarenopleiding, bijvoorbeeld door imagoverbetering of het aansporen van nieuwe doelgroepen. Of projecten op regionaal niveau die de in- door en uitstroom op vo-scholen vergroten, bijvoorbeeld een plan voor een werving- en selectiebeleid gericht op zij-instromers of het inzetten van de stille reserve. Of een plan gericht op het bevorderen van de doorstroom en (regionale) mobiliteit. Wilt u een project starten voor het voorkomen van uitval en behoud van (startende) leraren? Wij zijn benieuwd naar uw ideeën om de onderwijsarbeidsmarkt in uw regio te versterken.

Hoe dient u een aanvraag in?
Op Voion.nl vindt u de criteria voor de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. Wilt u in aanmerking komen voor cofinanciering van een project? Dan kunt u (optioneel) tot 15 november 2017 hiervoor ideeën aandragen en deze laten toetsen. Tot uiterlijk 1 februari 2018 kunnen definitieve projectplannen worden ingediend bij Voion. De uitvoering en (financiële) verantwoording van het projectplan moet uiterlijk 1 november 2019 zijn afgerond.

Vragen?
De regioadviseurs van Voion denken graag mee bij het indienen van uw aanvraag en projectplan. Heeft u een idee en wilt u die aan ons voorleggen of heeft u vragen over de regeling? Neemt u dan contact op met:
  • Jack de Bruin, contactpersoon regio’s Limburg, Brabant, Zeeland, Gelderland en Overijssel: M 06 22 93 96 65 | E-mail: j.debruin@caop.nl
  • Rob Hommen, contactpersoon overige regio’s: M 06 10 07 41 70 | E-mail: r.hommen@caop.nl
De Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs is een vervolg op onze activiteiten om regio’s te ondersteunen in het terugdringen van het lerarentekort. Voion wil hiermee een bijdrage leveren aan een goed werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs met voldoende en goed gekwalificeerd personeel.