Nieuws

Hoe wordt de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020 berekend?

maandag 16 september 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Op dit moment hebben werknemers pas recht op een transitievergoeding na een dienstverband van 2 jaar. Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans krijgen werknemers vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding. Wel wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd en vervalt de hogere compensatie voor 50-plussers.

Hoogte van de huidige transitievergoeding
De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst:
  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren 
  • De helft van het maandsalaris per dienstjaar vanaf het tiende dienstjaar
Hoogte transitievergoeding 2020
Vanaf 2020 ontvangt elke ontslagen werknemer een transitievergoeding volgens dezelfde formule: 
  • Een derde van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar
Dit betekent dat de verhoogde opbouw voor de 10+ dienstjaren en de extra opbouw voor 50-plussers komt te vervallen. Voor iedereen, ongeacht leeftijd en duur van het dienstverband gelden dezelfde rekenregels. Het lastige zit hem in het feit dat de duur van het dienstverband niet meer wordt afgerond op een half jaar, maar tot de dag nauwkeurig wordt bepaald.

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000 of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000.

Kort samengevat
De te betalen transitievergoeding voor oudere werknemers of werknemers met een lang dienstverband wordt lager. Daarentegen krijgt wel iedereen recht op een transitievergoeding onafhankelijk de duur van het dienstverband.