Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Hoe zorgt u voor een veilig en gezond werkklimaat in het gymnastieklokaal?

donderdag 7 december 2017 | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

In scholen gebeuren de meeste ongelukken tijdens de gymles. Berucht is ook de slechte akoestiek in gymzalen. Bovendien hebben docenten lichamelijke opvoeding te maken met zware fysieke belasting. Wat kunt u als werkgever doen om het werkklimaat in het gymlokaal gezonder en veiliger te maken? En hoe kan de Arbocatalogus-VO u daarbij helpen?

Wat zijn de risico’s?
Een ongeluk tijdens of na de gymles is snel gebeurd. Het gaat immers om fysieke activiteiten waarbij er altijd een risico is op verwonding, zeker bij het gebruiken of verplaatsen van toestellen. Ook slechte verlichting en akoestiek of niet goed afgewerkte wanden kunnen verwondingen en/of schade aan gehoor, stembanden en ergernissen of frustratie opleveren. In de kleed- en doucheruimten vormen slechte hygiëne en ventilatie en gladde, natte vloeren een risico. Tot slot krijgen docenten regelmatig te maken met fysieke overbelasting, bijvoorbeeld door het tillen van te zware toestellen, ondersteunen van leerlingen en te lang staan.

Aan welke normen moet het gymlokaal voldoen?
Voor gymlokalen geldt een aantal normen. Op de eerste plaats moet de inrichting en uitrusting van het gymlokaal zodanig zijn dat de kans op verwonding zo klein mogelijk is, er voorzieningen zijn voor alarmering en EHBO en de mate van geluidsoverlast beperkt is. Eventuele gebreken met toestellen in gymlokalen worden onder ander door keuring en inspectie opgespoord. Kleed- en doucheruimten voldoen aan eisen voor hygiëne, ventilatie en inrichting om gezondheidsklachten te voorkomen. Alle normen voor algemene eisen, gymtoestellen en kleed- en doucheruimte zijn beschreven in de Arbocatalogus-VO. Dit geldt ook voor hieraan gerelateerde onderwerpen, zoals schoonmaak en onderhoud en algemene eisen voor vaklokalen.  

Wat kunt u als werkgever doen?
Bij elke norm in de Arbocatalogus-VO is beschreven aan welke minimumeisen en wetgeving de lokalen, toestellen en kleed- en doucheruimtes moeten voldoen én wat aanvullende wensen zijn om het werkklimaat nog veiliger en gezonder te maken. Hierdoor heeft u een handig overzicht, dat u kan helpen om – waar nodig – aanpassingen te doen. Zo weet u zeker dat u aan de normen voldoet. Daarnaast vindt u bij elke norm een aantal handige tips. Die variëren van het afwerken van ruwe wanden met naaldvilt tot het vastleggen in het huurcontract van het gymlokaal waar de verantwoordelijkheid voor de toestellen ligt.  

Fysieke belasting verminderen
Wilt u de zware fysieke belasting van docenten lichamelijke opvoeding aanpakken? Met behulp van het inventarisatieschema (uit de Beweegwijzer Lichamelijke Opvoeding van TNO Arbeid) kunt u een inschatting maken van de mogelijke problemen die docenten kunnen ervaren. Ook geven we oplossingen voor het uitvoeren van taken, het organiseren van het werk en problemen die te maken hebben met de werkplek. Zo kunt u als werkgever de fysieke belasting verminderen en eventuele gezondheidsklachten bij docenten voorkomen.  

Extra inspiratie nodig?
Soms is het niet zo eenvoudig om een probleem in het gymnastieklokaal op te lossen. Dan kan het helpen om te lezen hoe andere scholen hiermee omgaan. Als inspiratie en zodat u niet meer zelf het wiel hoeft uit te vinden. Daarom staan bij een aantal normen in de Arbocatalogus-VO schoolvoorbeelden beschreven. Daarin vertelt een school hoe zij het probleem hebben aangepakt en wat daarbij kwam kijken. Zo heeft het Alfrink College in Zoetermeer geluidsabsorberende wandpanelen geplaatst om geluidsoverlast te verminderen. Meer weten? Lees hier het hele schoolvoorbeeld 'Oplossing voor geluidsoverlast in het gymnastieklokaal'.
 
Een complete beschrijving van de normen die gelden voor het gymnastieklokaal vindt u hier: