GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Hoofdlijnen van de (middel)langetermijnaanpak COVID-19

maandag 25 april 2022 | Veilig en vitaal werken

Om het funderend onderwijs voor te bereiden op het leven met het coronavirus presenteert het kabinet de hoofdlijnen van een (middel)langetermijnstrategie COVID-19 voor het funderend onderwijs. Uitgangspunt van dit plan is om het onderwijs – bij voorkeur fysiek, maar anders op afstand – voor iedereen door te laten gaan bij een heropleving van de pandemie of een andersoortige crisis.

Dat is van belang om (verdere) leervertragingen te voorkomen en in te lopen en het mentaal welbevinden van leerlingen en onderwijspersoneel te beschermen.

De afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met o.a. schoolbesturen, schoolleiders, docenten, leerlingen, ouders, leerlingen en wetenschappers. De input uit deze gesprekken is verwerkt in dit plan.

De hoofdlijnen op een rij:
• Elke leerling krijgt goed onderwijs, ook gedurende een crisis; bij voorkeur gaat het onderwijs fysiek door, en anders op afstand.

• Overheid en schoolbesturen zorgen via preventieve maatregelen voor veilige scholen (zelftesten, tijdige vaccinatie, ventilatie e.d.).

• Er komt duidelijkheid op welke scenario’s scholen zich voor moeten bereiden, waardoor scholen panklare draaiboeken kunnen uitwerken.

Op 1 april presenteerde het kabinet al de hoofdlijnen voor een landelijke aanpak voor de (middel) lange termijn Covid-19. Het kabinet introduceerde een viertal scenario’s waar sectoren zich op moeten voorbereiden. Deze scenario’s zijn nu vertaald naar het funderend onderwijs zodat scholen een voorspelbaar beleid kunnen volgen als dat weer nodig zou zijn.

• Er is een agenda om de wendbaarheid van het onderwijs te vergroten en daarmee de impact van een nieuwe crisis op het onderwijs te beperken.

Deze hoofdlijnen worden de komende maanden verder uitgewerkt met alle partijen in het onderwijs zodat de scholen nog voor de zomer voorbereid zijn op het leven met het coronavirus.