Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

In 2017-2018 weer subsidie uit LOF

donderdag 17 augustus 2017 | Loopbaan & professionalisering

Ook in het schooljaar 2017/2018 is weer subsidie beschikbaar vanuit het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF). Leraren met een goed initiatief voor verbetering van het onderwijs kunnen weer een aanvraag indienen voor subsidie en begeleiding. In totaal zijn er drie aanvraagrondes; de eerste loopt tot 10 oktober 2017.

Individuele leraren met een goed initiatief kunnen, met instemming van zijn of haar bevoegd gezag, een aanvraag indienen. Voor eventuele ondersteuning bij het formuleren van de aanvraag kan de leraar een beroep doen op een LOF-coach. Nadat de aanvraag door een jury is beoordeeld en goedgekeurd, krijgt de deelnemer een jaar lang ondersteuning in de vorm van o.a. een financiële bijdrage van maximaal € 75.000, leerbijeenkomsten, coaching en een podium om het initiatief met een groter publiek te delen.

In schooljaar 2017-2018 zijn er drie selectiemomenten, waarna de jury de inzendingen beoordeelt en deelname aan het LOF toewijst:
  • Start op 15 augustus en sluit op 10 oktober
  • Start op 11 oktober en sluit op 16 januari 2018
  • Start op 17 januari 2018 en sluit op 17 april 2018
Over LOF
De leraar is de centrale spil en de creatieve architect van het onderwijs. Het LOF wil die positie van leraren stimuleren en leraren uit verschillende sectoren met oog voor vernieuwing aan elkaar verbinden. Leraren worden in staat gesteld om hun professionele vermogen om zelf aan onderwijsontwikkeling te werken te vergroten en elkaar door netwerkvorming te versterken. Het LOF ondersteunt leraren bij het uitwerken van hun initiatief en zorgt dat de deelnemers van en met elkaar te kunnen leren. Als vertegenwoordiger van de beroepsgroep ligt de organisatie en ontwikkeling van het LOF in handen van de Onderwijscoöperatie.

Meer informatie
• op de website van de Onderwijscoöperatie
• in het dossier financieringsmiddelen voor professionalisering op de website van Voion