Nieuws

In deze regio’s werken scholen samen aan het lerarentekort

woensdag 12 juni 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Vanuit heel het land zijn er aanvragen binnengekomen voor de subsidie regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van OCW. Op dit moment zijn van de 16 ingediende aanvragen uit het voortgezet onderwijs (in combinatie met het mbo en po) er al 13 toegekend. Dat betekent dat de scholen in deze regio’s (financiële) ondersteuning krijgen om hun projectvoorstel uit te voeren.

Kaart met goedgekeurde aanvragen
De schoolbesturen zoeken de samenwerking met andere vo- en mbo-scholen in de regio, en met de lerarenopleidingen. Maar er zijn ook regio’s waar schoolbesturen uit het po, vo en mbo samen optrekken. De initiatieven lopen uiteen van het werven van zij-instromers tot omscholing, opscholing, het behouden van leraren en stimuleren van innovatie. Ook zien we dat en aantal regio’s regionale mobiliteitsvorming tussen de samenwerkende besturen onderling nadrukkelijker oppakken. Op de onderstaande kaart is te zien vanuit welke regio’s de aanvragen kwamen die zijn goedgekeurd. 

Inspiratie
Voion deelt op haar website voorbeelden van regionale samenwerking. Een mooi voorbeeld van werving van nieuwe potentials is het project High potentials voor de klas van het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg  Een ander voorbeeld is de opzet van bovenschoolse leerateliers in Friesland en Overijssel werken scholen samen in de opzet van bovenschoolse leerateliers. Kijk op Voion.nl/regionalesamenwerking voor meer informatie en inspirerende voorbeelden van regionale samenwerking.

Ondersteuning
De regioadviseurs van Voion bieden ondersteuning bij het opbouwen van de regionale infrastructuur en het geven van inzicht in de regionale arbeidsmarktsituatie. Wilt u ondersteuning bij het initiëren van samenwerking in uw regio? Neem dan contact op met een van onze regioadviseurs.

Attachment-1.jpeg