Nieuws

Indicatie quotumpercentage 2019 en verder

dinsdag 11 september 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de quotumcalculator voor overheidswerkgevers gepubliceerd. Hiermee kunt u als overheidswerkgever berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid (onderwijs valt onder de sector overheid).

Het gaat in 2019 en verder om indicatieve quotumpercentages, omdat het quotumpercentage elk jaar wordt geactualiseerd. Hierdoor is het niet mogelijk om het quotumpercentage voor de komende jaren te berekenen.

 jaar indicatie quotum % 
 2019        2,14
 2020        2,36
 2021        2,57
 2022        2,78
 2023        2,99
 2024        3,09

U kunt de quotum % gebruiken in het Excelbestand dat is te downloaden van de site. U kunt natuurlijk ook de quotumcalculator van de site van SZW gebruiken.

Meer informatie