Nieuws

Innovatiebeurzen voor schoolleiders beschikbaar

maandag 15 april 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Schoolleiders in het voortgezet onderwijs met een goed idee voor onderwijsinnovatie op hun school kunnen een beurs aanvragen vanuit het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF) om hun idee uit te voeren.

Het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF) is in 2018 geïntroduceerd als een tijdelijke aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten.

Het ministerie van OCW stelt twee typen beurzen beschikbaar:  

  1. SIOF algemeen: voor alle innovaties; de subsidie bedraagt dan maximaal 10.000 euro.
  2. SIOF aanpak lerarentekort: voor het anders organiseren van het onderwijs vanwege het lerarentekort; de subsidie bedraagt dan maximaal 15.000 euro.

Op de website van het NRO vindt u de subsidieoproep voor beide SIOF-beurzen. Hierin vindt u ook de eisen waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen. Aanvragen kunnen worden ingediend op donderdag 9 mei 2019.

Iedere school mag slechts één aanvraag indienen. Het is niet mogelijk om voor beide rondes tegelijkertijd in te dienen. Toekenningen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.

Op de website van NRO vindt u extra informatie, subsidieoproep en andere updates.
Bekijk hier de innovaties die vorig jaar zijn toegekend in het kader van SIOF 2018-2019.