Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Internetconsultatie wetsvoorstel wijziging Participatiewet en andere wetten

dinsdag 22 maart 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Tot 29 maart kan iedereen via internetconsultatie een reactie geven op het concept-wetsvoorstel voor wijziging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak. Het doel van dit wetsvoorstel is om de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verder te verbeteren.

Voor alle partijen staat voorop om de afgesproken banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Het is belangrijk dat voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk pakket van instrumenten beschikbaar komt.
Via www.internetconsultatie.nl kunt u een reactie op het concept-wetsvoorstel geven.

Participatiewet en Wet banenafspraak
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.  De afspraak is dat er in het voortgezet onderwijs eind 2018 1320 extra banen zijn gecreëerd. 

Meer informatie over de Participatiewet en de Wet Banenafspraak op de website van Voion