Nieuws

Invoering Lerarenregister blijft in beeld

dinsdag 10 april 2018 | Loopbaan en professionalisering

De Afvaardiging van de Deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie gaat los van die organisatie verder werken aan de invoering van het Lerarenregister. Dat melden de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Are Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer had vraagtekens gezet bij onafhankelijkheid van de Afvaardiging van de Deelnemersvergadering die als statutair onderdeel van de Onderwijscoöperatie werkte aan de invoering van het Lerarenregister. De Kamer baseerde zich daarbij op signalen van kritische leraren.

Leraren wantrouwen eigen vakbonden
De Tweede Kamer verwees tevens naar de onrust over de Onderwijscoöperatie onder leraren. In de coöperatie zijn de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (Platform VVVO) verenigd.

De kritiek onder leraren is dat de Onderwijscoöperatie niet door hen is opgericht, maar door vakbonden (waar overigens wel leraren lid van zijn, omdat de bonden de belangen van deze beroepsgroep behartigen). De Onderwijscoöperatie zou bij de implementatie van het Lerarenregister de belangen van leraren niet laten meetellen.

Lerarenregister ‘van, voor en door de leraar’
In de nieuwe constructie, waarin de Afvaardiging van de Deelnemersvergadering los zal zijn geknipt van de Onderwijscoöperatie, zouden de gesignaleerde problemen moeten zijn opgelost, verwachten de ministers.

De leden van de afvaardiging nemen volgens hen hun werk uiterst serieus. ‘Zij realiseren zich daarbij goed dat hun voorstellen draagvlak moeten krijgen van de beroepsgroep, zodat het register echt van, voor en door de leraar is’, zo staat in de brief aan de Tweede Kamer.

Onderwijscoöperatie blijft bestaan
Het bestuur van de Onderwijscoöperatie heeft laten weten dat het zich niet meer bezighoudt met de implementatie van het Lerarenregister. De Onderwijscoöperatie gaat wel door met LerarenOntwikkelFonds, de videosite Leraar24 en de verkiezing van Leraar van het Jaar.

Bron: VOS/ABB