Nieuws

Kabinet vernieuwt kennisdocument Wet Banenafspraak en Quotumheffing

donderdag 19 april 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

De Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) weergegeven in een handig kennisdocument. Daarmee krijgt u als werkgever een goed overzicht van de inhoud van de Banenafspraak en de invulling van de mogelijke quotumheffing.

Dit document geeft op de hoofdlijnen van de Banenafspraak en quotumregeling aan en geeft antwoord op veelgestelde vragen. De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:
  • De aanpassing die ervoor zorgt dat banen blijven meetellen, ook als de doelgroep niet meer voldoet aan de doelgroep criteria (het loslaten van de zogenaamde ‘t+2-regel’.
  • Het activeren van de quotumregeling voor de sector overheid per 1 januari 2018.
  • Het voornemen om de quotumheffing met één jaar na activering van de quotumregeling uit te stellen.
  • Het voornemen om de quotumregeling weer te kunnen stopzetten (deactiveren) als de aantallen voor de Banenafspraak weer zijn gehaald.

Meer weten over de Banenafspraak voor het voortgezet onderwijs? U vindt alle informatie in ons dossier Afstand tot de arbeidsmarkt.