Nieuws

Kabinet wil banen via inkoop van diensten laten meetellen bij inkopende werkgever

dinsdag 18 september 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Staatssecretaris Van Ark (SZW) wil het mogelijk maken dat banen via inkoop van diensten meetellen bij de inkopende werkgever. Dit schrijft ze op 7 september jl. in een brief aan de Tweede Kamer. Hierdoor moet het onder meer makkelijker worden voor werkgevers in het onderwijs en bij de overheid om aan de (quotumregeling van de) banenafspraak te voldoen.

Tot nu toe geldt dat als een werkgever in deze sectoren bepaalde diensten – zoals schoonmaak en catering – inkoopt bij een marktpartij, de medewerkers hiervoor meetellen bij deze marktpartij in plaats van bij de inkopende werkgever. Dit geldt ook voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inleenverbanden (payrollmedewerkers, uitzendkrachten) kunnen wel worden meegeteld bij de inlenende partij, maar dit is zeer bewerkelijk. Dit maakt het lastiger voor scholen en werkgevers bij de overheid om de afgesproken quota van de banenafspraak te behalen.

Dit grote knelpunt in de ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ is een van de kwesties die Van Ark de komende tijd wil oplossen. Ze wil toe naar een eenvoudiger systeem, waarbij banen via inkoop meetellen bij de inkopende werkgever en de inleenadministratie overbodig wordt. Zo moeten ook de administratieve lasten voor werkgevers verminderen.

Het plan maakt deel uit van een ‘breed offensief’ om meer mensen met een beperking aan werk te helpen. Zo wil de staatssecretaris ook werkgevers belonen die méér dan het afgesproken aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Plan loondispensatie arbeidsgehandicapten van tafel
In haar brief maakte de staatssecretaris daarnaast bekend dat de invoering van loondispensatie in de Participatiewet bij nader inzien niet doorgaat. Van Ark concludeert dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor dit plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon en dat het is niet uitvoerbaar is.

Van Ark handhaaft de regels die nu gelden als het gaat om loonkostensubsidies voor werkgevers van arbeidsgehandicapten. Ze onderzoekt de komende tijd of er verbeteringen mogelijk zijn van de oude regels, waarbij er meer banen kunnen worden gecreëerd voor arbeidsgehandicapten. Daarnaast wil de staatssecretaris een landelijke standaardmethodiek voor de loonwaardebepaling en moet de matching tussen werkzoekenden en werkgevers beter van de grond komen.

Lees de brief van staatsecretaris Van Ark aan de Tweede kamer

Bron: VO-raad