Nieuws

Kamer heft onderscheid markt en overheid bij banenafspraak op

zondag 14 oktober 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor een motie gestemd waarin wordt voorgesteld bij het nakomen van de banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen.

Met de Kameruitspraak wordt de regering verzocht om het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen, zodat het meetellen van banen via inkoop mogelijk wordt en het er niet langer toe doet of een baan meetelt bij de overheid of markt.

Doelstelling blijft overeind
De doelstelling om 125.000 garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking te scheppen, blijft onverminderd overeind. De Kamer spreekt uit ‘dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel overheid als markt’.

Staatssecretaris Van Ark van SZW neemt naar eigen zeggen de 'handschoen' op om het hele systeem simpeler te maken en met elkaar meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Van Ark gaat UWV en de Belastingdienst vragen hun voorbereidende werk voor het opzetten van een inleenadministratie stop te zetten. Voor de wijziging zal uiteraard ook de nodige wetgeving moeten komen.

Andere moties
De Kamer stemde verder onder meer voor:
  • een motie die constateert dat de werkwijze in de arbeidsmarktregio’s erg verschillend is en die de regering verzoekt per arbeidsmarktregio te inventariseren hoe mensen met een arbeidsbeperking aan het werk worden geholpen en welke rol het regionale Werkbedrijf daarin heeft;
  • een motie die de staatssecretaris verzoekt om bij het aangekondigde brede offensief in het overleg met de arbeidsmarktregio’s specifiek aandacht te besteden aan de mogelijkheid om interne begeleiding bij werkgevers te financieren voor on the job-coaching van mensen met een arbeidsbeperking;
  • een motie die de regering verzoekt om met gemeenten en andere belanghebbende partijen te bezien of en hoe het sociaal ontwikkelbedrijf verder kan worden vormgegeven nu hier al verschillende goede voorbeelden van zijn.